Fasadeendring og rehabilitering av bygårder

28.10.2018

Fasadeendring eller rehabilitering av fasaden i en bygård kan være tidkrevende og krever god prosjektering. Visse endringer eller rehabiliteringer av fasaden må man søke om mens andre kan man gjøre uten å søke. Se mer info om dette nederst i artikkelen.  

Fasadeendring og rehabilitering har flere fordeler

 • Modernisert bygg og økt trivsel blant beboerne.
 • Økte besparelser grunnet mindre energibruk.
 • Verdiøkning på bygget og leilighetene.
 • Enklere å få solgt leiligheten.
 • Besparelser på forsikring.

Før man gjennomfører en fasadeendring eller rehabilitering er det viktig å ta en teknisk gjennomgang av bygget for å kartlegge hva som skal gjøres og hvordan man kan få gjennomført prosjektet mest mulig effektivt og kostnadseffektivt. 

Noen ting du bør tenke på er:

 • Når ble fasaden sist renovert eller rehabilitert? Har vi dokumentasjon på dette og hva ble gjort?
 • Hvilke fasadeendringer eller rehabilitering trenger bygget?
 • Må jeg søke for å få gjennomført fasadeendringen?
 • Hvilke konsekvenser vil fasadeendringen få for bygget?
 • Hvordan skal prosjektet gjennomføres for å spare tid og penger?
 • Hvordan skal prosjektet finansieres? 

Brarenovert.no består av fagpersoner som kan bistå deg i denne prosessen samt at vi samarbeider med ulike selskaper som er spesialister innen teknisk gjennomgang av bygg. Basert på en teknisk gjennomgang av bygget setter vi sammen en prosjektbeskrivelse som legger grunnlag for innhenting av tilbud fra entreprenører som har alt av papirarbeid i orden, gode referanser og erfaring med slike prosjekter. 

Gjennom å bruke brarenovert.no blir fasadeendringen eller rehabiliteringen enklere, tryggere og rimeligere. 

 • Kontakt brarenovert.no og beskriv prosjektet ditt
 • Brarenovert.no kommer på en befaring med en uavhengig fagmann for å gå gjennom bygget ditt. 
 • Ved behov fikser vi en teknisk gjennomgang av bygget ditt som kan spare deg for penger i fremtiden. Her kan det samtidig avdekkes andre mangler eller feil som bør rettes opp, og som kan bli mer kostnadseffektivt å gjennomføre samtidig med det som opprinnelig var planlagt.
 • Brarenovert.no setter sammen en rapport for innhenting av tilbud fra erfarne entreprenører med alle papirene i orden og gode referanser. 
 • Brarenovert.no gjennomfører befaring og henter inn tilbud fra 3-4 aktører.
 • Brarenovert.no går gjennom alle tilbudene og dokumentasjonen og forhandler med entreprenørene.  
 • Dere bestemmer dere for en entreprenør, signerer en avtale og setter i gang med prosjektet.

               Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat. Alle våre tjenester er gratis!


Når det gjelder hva man må sende byggesøknad på og ikke, er det ifølge Oslo kommune gjeldene regler som gjelder. Brarenovert.no vil uansett bistå deg slik at alt blir gjort riktig, helt gratis. 

Du trenger som regel ikke sende byggesøknad dersom:

 • du skal skifte tak (det kan være søknadspliktig om du må heve taket)
 • du endrer hele fasaden tilbake til en tidligere dokumentert utførelse
 • du skal skifte, sette inn eller fjerne vindu eller dør, så lenge bygningens karakter ikke endres

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom fasadeendringen:

 • endrer bygningens karakter
 • innebærer inngrep i bærende konstruksjoner
 • innebærer inngrep i brannvegger eller andre brannsikre bygningsdeler
 • er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen
 • gjør at kravene til lys, rømning eller brannsikkerhet ikke blir oppfylt

Fasadeendringer på bygninger med kulturminneinteresse vil oftere endre bygningens karakter og dermed være søknadspliktige.