Spørsmål og svar

Er brarenovert.no en gratis tjeneste?

Ja, det er gratis og uforpliktende for deg som privatperson å motta tilbud fra håndverkere og entreprenører gjennom brarenovert.no. Bedriftene som gjør oppdrag gjennom brarenovert.no betaler et vederlag for hvert oppdrag som blir gjennomført. 


Har brarenovert.no egne entreprenører eller håndverkere?

Nei, brarenovert.no har ikke egne entrepenører, arkitekter eller håndverkere. Vi er en uavhengig tjeneste som hjelper deg med å finne de objektivt beste aktørene til ditt prosjekt. 


Hvordan kvalitetssikres entreprenører? 

Brarenovert.no gjør en grundig undersøkelse av referanser, selskapsøkonomi, lisenser og godkjenninger. 


Hvordan undersøkes lisenser og godkjenninger?

Kvalitetsstemplene for entreprenører er mesterbrev, sentral godkjenning, våtromsnorm og DSB. For alle disse finnes det offentlige registre som brarenovert.no går gjennom og sjekker at er i orden og oppdatert hos de entreprenørene vi jobber med.